Petar I Petrović Njegoš - Sveti Petar Cetinjski


Majka Petra Prvog Petrovića Njegoša (Svetog Petra Cetinjskog) je Andjelija Martinović - Orlović (link).

Mitropolit Petar I (Sveti Petar Cetinjski), crnogorski mitropolit i vladika od 1782-1830. Zavladičio se u Karlovcima 1784., odakle je pošao u Rusiju. Pri povratku iz Petrograda u domovinu, Petar je izjavio: "ko je protivu Rusije, taj je i protivu svijeh Slovena", čime su se upravljali i kasniji crnogorski vladari. 1787. je pomagao Rusiji i Austriji u ratu sa Turskom, koji nije bio povoljan ni za saveznike, ni za Crnu Goru. Dva puta je suzbio tursku vojsku pod Mahmut-Pašom. Poslije drugog napada, u kojemu je poginuo sam Mahmut-Paša, Brda su prisajedinjena Crnoj Gori. Velikoga je udjela imao sa svojim Crnogorcima i Bokeljima u ratnim događajima, koji su bili sudbonosni za Boku i Dubrovnik. Crnogorci i Bokelji su se tada borili zajedno sa Rusima protivu Francuza. Pod njegovom vladavinom prisajedinjena je Crnoj Gori Morača, a Boka, koja je dva put dolazila pod njegovu vlast, je predana Austriji 1814. Održavao je stalne veze sa Karađorđem za vrijeme Prvog srpskog ustanka i sa njim je sklopio savez za oslobođenje potčinjenih Srba, te je sa tim ciljem vodio znatne borbe sa Turcima. Pod mitropolitom Petrom Crna Gora dobila je prvi pisani zakon 1798., koji je proširila Narodna Skupština na Cetinju 1803. Njime je ustanovljen sud, koji se zvao "kuluk".


Ponekad se kaže da što je Nemanjićima Sv. Sava, to je Petrovićima Sv. Petar, koji je bio neustrašivi narodni vođa i učitelj, blage prirode, a silna autoriteta, kojem se pokoravao i najoporiji gorštak. Zbog njegovoga bogougodnog života narod ga je prozvao, još za života, svetim.

Petar I je preminuo na Cetinju 18. oktobra 1830.

Žitije svetog oca našeg, Petra Prvog, Mitropolita Cetinjskog i Čudotvorca

1 comment:

Unknown said...

Ja sam Lapcic,iz dalmacije,odvajkada Pravoslavac i Srbin.Povratnik na ognjiste poslje ustaskog progona.Mi znamo da su nam preci porjeklom iz Crne Gore,ali nemogu nidje naci nas grb i od kojoga smo plemena mi nastali.Bio bi vam yahvalan kad bi mi o tome nesto vise rekli i javili e-mailom na bobolapcic@gmail.com.Unapred vam zahvaljivam.