Danilo Prvi Petrović - osnivač dinastije Petrović

Majka Danila Prvog Petrovica (osnivač dinastije Petrović-Njegoš) je Slava Martinović - Orlović (link)


Danilo Prvi Petrović

Vladika Danilo Prvi Petrović, rodio se na Njegušima. Vladao je od 1697-1735 i bio je osnivač dinastije Petrovića, koji su kasnije postali i svetovni vladari. Posvetio ga je srpski patrijarh Arsenije III Čarnojević 1696. u Sečuju. 1701. udario je pri Orlovom Kršu na Cetinju osnov današnjem cetinjskom manastiru. U Zeti, u selu Srpskoj, prilikom osvećenja crkve, uhvate ga Turci i osude na smrt, ali ga Crnogorci otkupe za 3000 dukata. Na poziv Rusije ušao je 1711. u rat protiv Turske, a 1718. učestvovao je u mletačko-austrijskom ratu protiv Turaka. Na Carevom Lazu 1712. potukao je veliku tursku vojsku, kojom je prilikom i sam dopao rana. Tako utvrdi zemlju s polja, pošto ju je predhodno iznutra osnažio, uklonivši iz nje nelojalne, preko kojih su se u Crnu Goru počeli uvlačiti strani elementi. Ćuprilić paša navali na Crnu Goru 1714. sa mnogobrojnom vojskom, i popali je do Cetinja, otkuda se vrati, nemogavši je pokoriti. Vladika Danilo krenuo je u Rusiju 1715. godine za pomoć i utvrdio je sa ruskim carem Petrom Velikim veze pokroviteljstva i bratstva, u čemu su ga sledili svi docniji gospodari Crne Gore. Usled dobrih odnosa sa Mletačkom Republikom dobio je duhovno pokroviteljstvo nad Bokom, koja je tada bila pod mletačkom vlašću. Održavanje reda u zemlji povjerio je nekolicini glavara. Posle smrti ga je nasledio sinovac Sava Petrović. Lik vladike Danila u akciji protiv poturica opevao je Njegoš u „Gorskom vijencu“.

No comments: